FACEBOOK ONLINE 24/7

Press enter to see results or esc to cancel.

Phần mềm hỗ trợ .NetFramework 4.5

Nếu máy tính của khách hàng chưa cài đặt bản ..NetFramework 4.5 khách hàng download và cài đặt trước khi chạy cài đặt phần mềm bán hàng trên windows

Download bản POS bán hàng chuẩn trên windows

Khách hàng chỉ cần download về máy copy vào 1 thư mục và thực hiện chạy chương trình. S247.VN sẽ tự động cài đặt và tạo shortcut ra màn hình

Pos bán hàng theo mô hình bàn trên windows


Khách hàng chỉ cần download về máy copy vào 1 thư mục và thực hiện chạy chương trình. S247.VN sẽ tự động cài đặt và tạo shortcut ra màn hình

Công cụ kiểm tra email tồn tại

Cung cấp công cụ kiểm tra địa chỉ email tồn tại với tỉ lệ kiểm tra chính xác cao (100% gmail chính xác, Yahoo tỉ lệ trên 95%). Tích hợp với hệ thống marketing online tại SMS247.VN. Bạn sẽ không cần lo lắng email chết không tồn tại và bị aws khóa tài khoản do gửi vượt quá 10% lỗi trên tỉ lệ email gửi
Tải file dữ liệu danh sách email mẫu về thử

Nếu máy bạn chưa có .NET FRAMEWORK vui lòng download tại đầu trang này và cài truớc khi chạy ứng dụng

Công cụ thiết kế và in mã vạch

Hỗ trợ cho các SHOP có thể tự thiết kế và in mã vạch một cách trực quan chuyên nghiệp theo ý của mình