S247.VN xin gửi tới Quý khách hàng hướng dẫn như sau - hỗ trợ online 0988815656

Trước tiên tải cái chứng thư về đã nhé, bấm vào đây để tải.

Bạn giải nén ra sẽ được file: isrgrootx1.der

Vào Start, gõ mmc


Chọn File rồi chọn Add/Remove Snap-in… hoặc bấm Ctrl + M

Chọn tiếp Certificate rồi bấm Add

Chọn Computer account, bấm next

Chọn local computer rồi bấm finish

Chọn certificate như khoanh đỏ, sau đó bấm OK

Chọn theo thư mục

Xóa chứng thư CA X3 đã hết hạn bằng cách bấm chuột phải chọn Deletel

Sau đó bấm chuột phải vào thư mục Certificate, chọn All Tasks, chọn Import…

Bấm Next

Bấm Browse… chọn file đã tải từ lúc đầu

Chọn All files (*.*) để hiển thị tất cả các đuôi file rồi chọn isrgrootx1.der, bấm OK

Bấm Next

Tiếp tục bấm Next

Bấm Finish, sau đó khởi động lại trình duyệt để tận hưởng thành quả