S247.VN cung cấp công cụ miễn phí cho phép khách hàng tự sửa ảnh sản phẩm trên web online

  • Tích hợp vào hệ thống website miễn phí của S247.VN
  • Chỉnh sửa kích cỡ ảnh sản phẩm trong web
  • Xoay ảnh
  • Chỉnh sáng tối cho ảnh
  • Thay đổi tỉ lệ crop ảnh
  • Save ảnh về máy tính của bạn
  • Nhiều tiện tích xử lý ảnh dễ dàng....
Bắt đầu