Đăng ký tài khoản

Chú ý: Tên tài khoản yêu cầu chữ không dấu, không khoảng cách và có kí tự đặc biệt. Ví dụ: ParisMode
Email: Bạn cần nhập chính xác để nhận báo cáo và các thông báo dịch vụ
Điện thoại bạn cần nhập số di động của bạn để nhận mật khẩu truy cập
Xem điều khoản sử dụng tại S247.VN

Đã có tài khoản S247.VN?

Đăng nhập

Hướng dẫn mở tài khoản S247.VN

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản tại S247.VN vui lòng điền thông tin vào form đăng ký
  • Tên tài khoản: Không dấu và không có dấu cách.
    Ví dụ: ParisMode hoặc shoptieudung
  • Tên cửa hàng: Thông tin về cửa hàng của bạn.
    Ví dụ: Cửa hàng thời trang ParisMode
  • Email: Nhập chính xác email của bạn để nhận thông tin đăng ký
  • Điện thoại: Nhập chính xác điện thoại của bạn để nhận mật khẩu truy cập
  • Lĩnh vực: Bạn chọn lĩnh vực cửa hàng bạn hoạt động để S247.VN tạo website có hình minh họa với lĩnh vực bạn chọn với mẫu website chuẩn được cung cấp cùng với phần mềm bán hàng
Chú ý: Số điện thoại phải là số di động để nhận mật khẩu truy cập