S247.VN cung cấp dịch vụ gửi sms tích hợp trong phần mềm bán hàng online:

  • Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng của cửa hàng trong hệ thống phần mềm bán hàng mà không cần dùng phần mềm khác.
  • Gửi tin nhắn theo nhóm phân loại khách hàng
  • Chủ động đặt lịch gửi tin chăm sóc khách hàng của cửa hàng cho từng chiến dịch, đúng giờ và ngày gửi mong muốn - có thể đặt lịch cả tháng, cả quý mà không cần phải ngồi đợi đến giờ, đến lịch để gửi như những công cụ gửi sms khác
  • Hệ thống nhắn tin có báo cáo gửi tin đầy đủ và chính xác – tài khoản chỉ trừ tiền với những tin nhắn thành công đến SMSC và sẽ hoàn tiền nếu tin nhắn đến SMSC thất bại
  • Nhắn tin cảm ơn khách hàng sau khi mua hàng
  • S247.VN cung cấp dịch vụ tin nhắn thương hiệu (Brand name) đăng ký cho từng SHOP có nhu cầu
  • S247.VN cung cấp dịch vụ API (Cho lập trình viên) muốn tích hợp với phần mềm khác đang sử dụng để gửi tin
  • Đối với khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ tin nhắn marketing quảng cáo không sử dụng brandname vui lòng đăng ký tại SMS247.VN